Ceník

Home / Ceník

Jsme příjemci dotace z ESF a náš ceník tomu odpovídá ceny jsou nižší

Příspěvky od státu
Každý rok můžete uplatnit slevu na dani do výše minimální mzdy za uhrazené školkovné a nově i pro děti do 2 let, pokud pobývají ve školce do 92 hodin/měsíc a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Školkovné nezahrnuje stravu.
Cena platí na celý měsíc bez ohledu na pracovní dny.
Ceník je platný od 1.6.2020.
Pokyny k platbě a informace
Měsíční školkovné včetně stravy je splatné vždy na měsíc dopředu jen bezhotovostním stykem na účet 155101199/5500 a nejpozději do 28 dne v měsíci.
Strava se odhlašuje den předem, jinak oběd propadne nebo si pro oběd můžete přijít do Vámi přinesených nádob.
Celodenní stravné je 70,- Kč.
Půldenní stravné je 60,- Kč.
Stravné za měsíční školkovné se platí dopředu na následující měsíc a kredity zpětně dle docházky.

Celodenní školkovné

4 990,- Kč

5 dnů

4 500,- Kč

4 dny

4 000,- Kč

3 dny

3 500,- Kč

2 dny

Půldenní školkovné

4 000,- Kč

5 dnů

3 800,- Kč

4 dny

3 500,- Kč

3 dny

3 000,- Kč

2 dny

Kredity pro nepravidelnou docházku

Tyto kredity jsou přenosné pouze do následujícího měsíce.

3 000,- Kč

40 hodin

5 000,- Kč

80 hodin

Visit Us On Facebook