Náš den

Home / Náš den

Jak probíhá náš den a jaký je náš harmonogram? Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

Harmonogram dne

  • 7,00   – 9,00   –  příchod dětí do školky, snídaně, individuální zábava – stolní hry, lego, panenky, vaříme v kuchyni apod.
  • 9,00   -10,00  –  výtvarná, hudební, hudebně-pohybová výchova nebo pracovní výchova
  • 10,00 – 10,30  – ovocná svačina, příprava na pobyt venku – převlékání
  • 10,30  – 11,30 – pobyt venku, vycházka nebo v létě – koupání, hry na dětském hřišti na zahradě, skákání na trampolíně, tvořivé hry v písku apod.
  • 11,30 -12,30  – hygiena, oběd, před spaním si čistíme zuby, os.hygiena, převlékání do pyžama
  • 12,30 -14,30 – pohádka nebo písničky na dobrou noc – polední klid
  • 14,30 – 14,45 – os.hygiena
  • 14,45-15,15 – odpolední svačina
  • 15,15 – 16,15 – kroužky dle rozpisu
  • 16,15 – 17,00 – volnočasové aktivity, pobyt venku na zahradě

Kroužky pro děti nejen ze školky , ale i pro veřejnost na celý měsíc jen za 250,- Kč.

Pondělí – 15,15 – 16,15   Dovedňáčci – kroužek šikovných ručiček

Úterý – 15,15 – 16,15   Speakřikové – agličtina pro nejmenší

Středa – 15,15 – 16,15  Jogové hrátky se zvířátky – základy jogy pro malé děti, protahovací cviky a říkánky

Čtvrtek – 15,15 – 16,15  Kurzy plavání – v bazénu na zahradě

Pátek – 16,15 – 17,00   Volnočasové aktivity – pobyt venku na zahradě

Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Formou hry učíme děti anglickému jazyku, nebudou po absolvování školky rodilí mluvčí, ale budou mít přípravu do školy a budou sebevědomější.

Jsme miniškolka a vzhledem k malému kolektivu  7 dětí, zaručujeme individuální přístup k dítěti dle jeho potřeb. Máme hernu a místnost pro odpočineka samozřejmě sociální zařízení pro děti. Naše prostory jsou zařízeny k celodennímu hlídání, po domluvě s rodiči je zajištěno stravování dětí, ale také půldenní hlídání  a je možno využít také příležitostního hlídání, a to po dohodě i v sobotu a neděli.  Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce. Provoz je zajištěn dle potřeb rodičů.

Visit Us On Facebook